ВМРО в политиката на две тоталитарни държави

21/04/2019

Николета Войнова 

 В състоялата се на 18 април 2019 г. среща от семинара по история към Младежкия Клуб „Даме Груев“ към Македонския научен институт бе проследен последният период в историята на революционното движение на македонските и тракийските българи. Лекторът – Николай Поппетров, разгледа в подробности възстановяването на Вътрешната македонска революционна организация след Първата световна война, отношенията ѝ с българския политически елит, като постави акцент върху геополитическите интереси на Руската СФСР (СССР от 1922 г.) и Италия. Спомена за връзките на двете Велики сили с ВМРО и останалия непроучен документален масив в чуждестранните архиви. 


В синтезиран вид бе представен Македонският въпрос и новият момент от неговото развитие. Изведени бяха отношенията с правителството на Ал. Стамболийски, илюзорната промяна след Деветоюнския преврат (1923), подтикнала лидерите на Организацията за преговори с Болшевишка Русия. Анализирани бяха първите контакти с нея през 1923 г. и подписването на Майския манифест (6 май 1924 г.), който е преломен и разрушителен за престижа на Вътрешната организация. 

Лекторът разясни, че Коминтернът има ясни политически цели, нелегална мрежа и богати ресурси, благодарение на което успява да прокарва своята политика. Италия през 30-те години на XIX в. също щедро финансира фашистки организации в България и представителите на ВМРО. Според дипломатическите документи българската държава не влиза в договорки с Италия, а използва като инструмент Организацията. Това е причината за неуспеха и постепенното изчезване на италианското влияние. 

Докато Съветска Русия обещава изнасянето на революция, но в крайна сметка не достига до конкретен резултат. Ас. Поппетров обори тезата, че ВМРО в най-късния етап клони към фашистката идеология. Изтъкна, че Организацията е националноосвободителна като във всички държави с нерешен националния въпрос, която има свои цели, но не следва определена идеология. Обстоятелства я заставят да попадне сред две несъвместими с нейния облик тоталитарни системи. Обобщен преход бе направен към ситуацията в Европа към началото на Втората световна война. 

След лекцията бяха зададени въпроси от студенти и ученици. Председателят на Македонския научен институт – доц. д-р Александър Гребенаров, разясни някои спорни тези около Майския манифест и убийството на Тодор Александров.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024