Александър Чакъров (1869 - 1910)

12/06/2019

АЛЕКСАНДЪР (САНДРЕ) ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ 
(1869 г., Струга - 18 януари 1910 г., Битоля)

 Александър Чакъров е роден в семейството на стружкия български първенец и възрожденски деец Георги Чакъров. Завършва Солунската българска мъжка гимназия „Св. Св. Кирил и Методий" и учителства в Струга, Охрид и Гумендже. 

През 1894 г. е привлечен във ВМОРО и влиза в ръководството на Охридска революционна околия. През 1901 г. е извикан спешно в Солун, за да поеме част от функциите на Централния комитет на ВМОРО, чиито членове са арестувани във връзка с т.нар. Солунска „афера". По време на Илинденско-Преображенското въетание (1903 г.) е член на Горското ръководство в Охридския район, въпреки физическата си неподготвеност за трудностите на четничеството. 

След въетанието Ал. Чакъров се отправя към свободна България ирез Албания и Черна гора. Работи като учител в с. Новоселци, Софийско, където го заварва обявяването на „хуриета" през 1908 г. Завръща се в Македония и отново взема активно участие в политическите и културни борби на своите сънародници, но разклатеното му здравословно съетояние става причина за ранната му смърт във вилаетския център на Западна Македония.

д-р Георги Н. Георгиев. Македония в българския национален календар през 2009 г. сп. Македонски преглед, кн. 1, 2009, 145-163.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024