Българската държава финансира филм за нашите сънародници в Албания

23/07/2019

Сред българите в село Бобощица, Корчанско
сн. Радио "Бинар"
Българската държава субсидира филм за нашите сънародници в Албания 

Николай Иванов

Източник: бюлетин "Българите на Балканите и по света", 2019, кн. 7. 

Българската държава в лицето на Държавната агенция за българите в чужбина финансира създаването на филм, посветен на нашите сънародници в днешна Албания. Лентата е озаглавена „Най-новите българи“ и в нея се разказва за хилядолетната история на българския етнос в областите Голо бърдо, Мала Преспа и Гора.

Пред БНР един от създателите на филма - историкът д-р Йордан Колев, обясни, че съществуват редица доказателства, които сочат категорично, че значителна част от територията на днешна Албания на юг от Драч (с епархиите на Бутротум (Бутринт, Химара, Дрино поле), Адрианопол, Антигония и епархиите Петра, Риги и Бер в Тесалия, Янина в Южен Епир, са неразривно свързани с нашето минало.

Същевременно той изтъкна, че има сигурни сведения, че изминалите десетилетия на борби с гърци, сърби, а по-сетне и с "македонисти" са изиграли пагубно влияние за запазването на значителна част от писмените свидетелства за нашата народност в днешна Албания.

"Друга част от ръкописите пък се пазят в книгохранилища, най-вече в Русия, но поради ограничения все още достъп до архивите й, не сме проучили всички документи", признава специалистът.

Днес с помощта на българската държава са възстановени църквите в селата на Голо Бърдо – Стеблево и Гиневец. Тези храмове датират от времето на Българската екзархия, когато районът е бил към Дебърската митрополия. В периода IX–XI в. тук се е разгърнало най-голямото църковно строителство. От районите с компактно българско население християни днес са останали главно в Мала Преспа, докато в Голо Бърдо и Гора, са мюсюлмани.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024