Юбилей на проф. Дойно Дойнов

29/07/2019

Източник: бюлетин "Българите на Балканите и по света", 2019, бр. 7
доц. д-р Александър Гребенаров

На 16 юли 2019 г., по инициатива на Македонския научен институт и Съюза на учените в България, секция „История“ бе организирана възпоменателна среща по повод 90 години от рождението на именития българския учен и родолюбец проф. д.ист.н. Дойно Христосков Дойнов (1929–2014).

 Събитието, състояло се в Националния пресклуб на БТА, почетоха негови колеги, съмишленици, ученици и приятели от различни научни институти, висши учебни заведения, членове на обществени организации. Водещият доц. д-р Александър Гребенаров припомни на присъстващите основни факти от неговата богата биография. 

Проф. Д. Дойнов е роден е в с. Буново, Пиродопско, на 16 юли 1929 г. След завършване на висшето си образование по история в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (1951), работи като уредник и научен сътрудник във Военноисторическия музей (1954–1971). По-късно заема ръководни длъжности в Археологическия музей (1971–1978), в Дирекция „Културно-историческо наследство“ към Комитета за култура (1979–1981), през 1981–1991 г. е началник на Главно управление на архивите при Министерския съвет, член е на Изпълнителното бюро на Международния съвет на архивите – ЮНЕСКО. Освен като опитен администратор, който ръководи престижни учреждения в бурни времена, Д. Дойнов оставя траен отпечатък и в научните среди – през 1973 г. защитава кандидатска дисертация; след 12 години 

Специализираният съвет по „Нова и най-нова история“ му присъжда научната степен Доктор на историческите науки за труда му „Комитетите „Единство“. Ролята и приносът им за съединението 1885“. Следва назначението му като ст.н.с.I ст. (=професор) в Института за история при БАН. Дълги години преподава история в Художествената академия, както и във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. Проф. Дойнов се изявява и като общественик. Той е сред възстановителите на Македонския научен институт, който на 3 май 1990 г. отново отвори врати на ул. „Пиротска“ 5 след 43-годишно отсъствие от обществено-политическия живот на страната. Д. Дойнов е сред инициаторите за издаването на 4-томна история на „Националноосвободитеното движение на македонските и тракийските българи 1878–1944“. 

През 1991 г. е сред учредителите на друга патриотична организация – Общобългарски комитет „Васил Левски“. Избран за негов председател, до края на живота си той е душата и силата на Комитета, който опазва и популяризира българското културно наследство, свързано с идеите на Васил Левски и неговите сподвижници, както и на дейци от българското Възраждане. Носител е на орден „Стара планина“ I степен, почетен гражданин е на Велико Търново и на Община Мирково. 

 Между присъстващите, които споделиха свои спомени за отношенията си с Дойно Дойнов не само като учен, администратор и общественик, но и като приятел и съмишленик, бяха доц. д-р Александър Гребенаров, проф. д.ик.н. Нина Дюлгерова, акад. Константин Косев, проф. д.и.н. Илия Тодев, проф. д.и.н. Трендафил Митев, д-р Георги Тренчев, доц. д-р Георги Николов, проф. д.и.н. Светлозар Елдъров, арх. Миломир Богданов. Събитието бе уважено и от бившите председатели на Държавна агенция „Архиви“ г-н Панто Колев и доц. д-р Боряна Бужашка. 

Те изразиха впечатления за своя уважаван до днес предшественик, оказал немалка роля за популяризиране на архивното наследство у нас и за издигане авторитета на тази важна институция, съхраняваща националната памет.

 Видеозапис от възпоменателната среща, посветена на 90 години от рождението на професор Дойно Дойнов, може да се види в сайта на Македонския научен институт0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024