Иван Хаджиниколов (24 декември 1861, Кукуш – 9 юли 1934, София)

02/08/2019

85 години от смъртта на Иван Хаджиниколов, (24 декември 1861, Кукуш – 9 юли 1934, София). Деец на македоно-одринското революционно движение.

Източник: бюлетин "Българите на Балканите и по света", 2019, бр. 7

Завършва българското трикласно училище в Кукуш, IV гимназиален клас в Пловдив и Търговска академия в гр. Линц, Австро-Унгария (1888). Учителства във Воден (1882–1883), Кукуш (1883–1885), Лерин (1885–1886), Солун (1889–1892) и др. 

През 1893 г. напуска учителското поприще и отваря книжарница в Солун. Той е един от основателите на ВМОРО (1893) и член на нейния първи Централен комитет. Делегат е на Солунския конгрес на ВМОРО (1896), на който са приети нов устав и правилник, окончателно са установени структурата и устройството на революционната организация, която тогава официално получава името Български македоно-одрински революционни комитети (БМОРК). 

Неговата книжарница става център за революционна дейност, място за срещи, за получаване и изпращане на организационната поща и пр. В началото на 1901 г. във връзка със Солунската афера е арестуван. В ареста прави опит да се самоубие, но е спасен. Осъден е на 101 годи¬ни затвор и е изпратен на заточение в Подрум кале, Мала Азия. 

През август 1902 г. е амнис¬тиран, но продължава да бъде преследван от турските власти, поради което се установява в София. Там се отдава на книжарска и книгоиздателска дейност. Активен член е на Кукушкото и Солунското братство и известно време е член на Националния комитет на Македонските братства в България. Оставя интересни спомени, които са публикувани в сп. „Илюстрация Илинден“.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024