Документи за жп проекта към Македония (до 1912 г.)

14/07/2019

сп. "Македонски преглед", 2000, кн. 3. Ангел Джонев. Документи за българските железопътни проекти към Македония преди Балканската война 1912-1913 г...137 - 152
"...Този стремеж се демонстрира почтн през целия период от 1878 до 1912 г. и заема важно място в двустранннте българо-турски отношення. Значително място му се отделя и по време на управленнето на Стефан Стамболов.

Направленпето Софня - Кюстендил - Скопие се приема като стратегическо. като за привличането на Империята се предлага чрез него Турция да може да прехвърля при евентуална война с Гърция свои войски от района на Цариград в Македоння. 

Това схващане се противопоставя на готвения тогава в Османската пмперия план за железница от Дедеагач до Солун покрай Бяло море. Условията, които правителството предлага, а но-късно допълва с обещанне и за участие на военни сили на турска страна при евентуален конфликт, са само с тази цел..."

Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024