Документи за жп проекта към Македония (до 1912 г.)

неделя, 14 юли 2019 г.

сп. "Македонски преглед", 2000, кн. 3. Ангел Джонев. Документи за българските железопътни проекти към Македония преди Балканската война 1912-1913 г...137 - 152
"...Този стремеж се демонстрира почтн през целия период от 1878 до 1912 г. и заема важно място в двустранннте българо-турски отношення. Значително място му се отделя и по време на управленнето на Стефан Стамболов.

Направленпето Софня - Кюстендил - Скопие се приема като стратегическо. като за привличането на Империята се предлага чрез него Турция да може да прехвърля при евентуална война с Гърция свои войски от района на Цариград в Македоння. 

Това схващане се противопоставя на готвения тогава в Османската пмперия план за железница от Дедеагач до Солун покрай Бяло море. Условията, които правителството предлага, а но-късно допълва с обещанне и за участие на военни сили на турска страна при евентуален конфликт, са само с тази цел..."

Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2022