Майстори дърворезбари от Дебърската школа

25/10/2019

сп. "Македонски преглед", 2000, кн. 3.
Янчева, И. Авторски ликове на майстори дърворезбари от Дебърската школа...91–102

Дебърската школа е предмет на дългогодишни изследвания. След някои исторически бележки за Галичко-Реканската художествена школа в очерка на Георги Трайчев от 1941 г., нейната по-цялостна разработка става плод на задълбочените научни интереси на Асен Василев, Димитър Корнаков и Валентин Ангелов1.

Следствие от това е издирването и групирането на огромен брой творби, определянето на техните стилни особености и точната датировка на паметниците. Осветлена е дейността на множество майстори, разкрит е родовият принцип при обучение и реализация на поръчките, специфичните взаимоотношения във фамилиите заедно с миграционните им процеси, проучено е фолклорното мислене като “филжети”, влиянията от Европа и развитието от “надетническа уеднаквеност към резба с ярки фолклорно-етнически качества”.

Все още остават редица непроучени аспекти, главно от семантичния характер на дърворезбата. В тази насока съвсем бегли са тълкуванията за мястото на светската човешка фигура върху олтарната преграда и нейното възприятие в социума...

Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024