Проф. Димитър Яранов — забележителен учен с необикновена съдба

17/10/2019

сп. "Македонски преглед", година XXV, 2002, № 3. Доц. д-р Георги Балтаков, Диляна Стефанова. Професор Димитър Яранов — един забележителен учен с необикновена съдба... 5-30

"На 14 август 1962 г. при нещастен случай във водите на Черно море при Царево трагично загина проф. Димитър Анастасов Яранов едва на 52 години, на върха на своята творческа зрялост, известен тогава като един от най-добрите професионални геолози в България. 

По това време е главен геолог в Управлението за геоложки и минни проучвания и зам. - директор на Научния институт за геоложки изследвания НИГИ и ръководител на Секцията по геотектоника към същия институт. 

Под негово ръководство след 1960 г. започва пълно преструктуриране на системата за геоложки проучвания в България - създадени са геоложките бригади и отряди, в които работят много млади, умни, способни и ентусиазирани геолози. Повечето от тях се изявиха по-късно като водещи учени в БАН и ВУЗ, а други като изтъкнати професионалисти. 

Неговата внезапна смърт завари това преустройство в решаващата му фаза. Много от предложените планове се осъществиха, а други бяха изоставени. “Така без проф. Яранов не всичко стана както трябваше”, казваха неговите най-близки сътрудници..."

Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024