Македонският научен институт с 8 искания към властите в Скопие

08/10/2019

"Държавното управление в Р Северна Македония трябва да избере: лъжата или истината за историята. Този избор ще предопредели и нашето, българско решение и отношение за членството ѝ в ЕС."

Най-старият и авторитетен научен център в света, занимаващ се с проучване на миналото на трите географски дяла на Македония и на българското население, живеещо в техните предели, отправи днес официално осем искания към властите в Скопие. Като използва трибуната на историческата истина от една страна, а от друга като има предвид парещо-горчивия опит през изминалите години да се установят братски и добросъседски отношения между населението от двете страни на границата, учените от Македонския научен институт настояват:  

- да се признаят българските корени на мнозинството от населението в историко-географската област Македония, включително и в днешните предели; 

- да се променят учебници и помагала, в които историческата истина за българите в Македония е подменена; 

- да се отстранят надписите върху паметници и музейни експонати с антибългарско съдържание; 

- да се преустанови езика на омразата; да се осъдят политическите убийства и репресиите срещу българите в Македония, извършени след 1944 година; 

- да се признае, че официалният език, според Конституцията на Република Северна Македония е формиран на основата на българските говори; 

- да се преосмислят националните празници, насочени срещу българската държава; 

- да се предоставят граждански и политически права на българите, еднакви с правата на другите етноси в Република Северна Македония.

"Българските корени в историко-географската област Македония са признати не само от българските, но и от редица европейски учени", подчерта по време на днешната пресконференция в БТА медиевистът доц. д-р Георги Николов, зам.-председател на МНИ. По думите му "не са един и два случаите, при които, когато човек изявява българската си принадлежност, е преследван от властите като по този начин се насажда страх". 

В своето изказване той акцентира върху това, че в Северна Македония днес много се разчита на антибългарското възпитание, че е формирало мирогледа на няколко поколения. "Именно по тази причина е важно да се промени написаното в учебниците. Обикновеният човек е манипулиран не само чрез медиите, но и чрез учебния материал, който оставя трайна следа в съзнанието на човека", изтъкна специалистът. 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024