Сребрен Поппетров (1869 - 1950)

23/10/2019

150 години от рождението на Сребрен Поппетров (С. П. Попдимитров) (18 октомври 1869, Екшису, Леринско – 17 ноември 1950, София). 

Участва в освободителните борби на българите в Македония и Одринска Тракия. Просветен и културен деец. Завършва Педагогическия курс на Солунската бъл¬гарска мъжка гимназия „Св. Кирил и Методий“ (1891) и Факултета по славянска филология към Висшето училище в София (1896). Учител в родното си село (1892–1894), в Струмица, Скопие, Тетово (1897–1899). Студент по право в Женевския университет и член на Македонското дружество в Женева.

 Член на ВМОРО от 1901 г. Учител в Солунската българска мъжка гимназия (1901–1902, 1910–1912) и в Солунската българска девическа гимназия (1903–1907). Окръжен училищен инспектор в Сяр (1908–1909); от 1908 г. е сред учредителите и ръководителите на Учителската организация в Македония и Одринско, редактор на в. „Учителски глас“ (1910–1912) и на в. „Истина“ (1912–1913). 

Учител в Самоковската държавна гимназия (1913–1915), училищен инспектор в Струмица и Скопие (1915–1916). Окръжен управител в Битоля (1916–1917) и Куманово (1917–1918). След Първата световна война (1915–1918) има принос за възстановяване на Македонските братства в България, основател е и председател на Леринското братство (1920–1921). 

Командирован в САЩ и Канада от Изпълни-телния комитет на македонските братства в София като организатор на Македонската по¬литическа организация (МПО) на българите в двете страни (1921–1922). Окръжен управител в Петрич (1922–1923). 

Народен представител от Петрич в XXI ОНС (1923–1927). Член на Смесената комисия по българо-гръцкото изселване (1927–1928), където защитава българските права срещу гръцките претенции за редица църкви, манастири и училища. Инспектор на Църковно-училищното дело на българите в Албания (1928–1930). Сътрудник на сп. „Илюстрация Илинден“, в. „Слово“, „Мир“, „Македония“, „Отечество“ и др.

Източник: бюлетин "Българите на Балканите и по света", 2019, бр. 10
д-р Володя Милачков

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024