Представяне на книгата на Вл. Сис в Чешкия център в София

22/10/2019

Доц. д-р Александър Гребенаров

МНИ представи в Чешкия клуб книга на Владимир Сис, преведена за първи път на български език На 3 октомври 2019 г. Македонският научен институт представи в Чешкия център в София книгата на Владимир Сис „Македония. Географско, историческо, етноложко, статистическо и културоложко изследване“, (С., 2019, 306 с 2 цветни карти). 

Трудът, отпечатан от МНИ от поредицата „Македонска библиотека“ № 51, е преведен от проф. д-р Владимир Пенчев. Негови дело са съставителските бележки, предговорът и редакцията. Трудът излиза с превод на български език по повод 130 години от рождението на Владимир Сис. Първото издание е публикувано на чешки език в Прага през 1914 г. и до този момент книгата не е отпечатвана на български език. 


Председателят на МНИ доц. д-р Александър Гребенаров сподели, че без никакво колебание е приел предложението на проф. Пенчев за обнародване на тази ценна книга за Македония. Авторът ѝ Вл. Сис е работил като истински съвременен професионален учен – използва разнообразни етнодемографски статистики и други ценни извори за историко-географската област Македония. Той се проявява не само се като публицист и учен, но и като фотограф. Включените авторски снимки показват разнообразни сюжети от живота в областта. Приложените две карти в края на книгата дават поглед върху цялата етнодемографска мозайка от народности, които населяват Македония. Становището на Сис, направено въз основа на включената в научно обръщение богата изворова база, е недвусмислено и закономерно, а именно – че преобладаващото население в историко-географската област Македония е българско. 
Това признание „пронизва“ почти целия труд, останал непознат досега за българските читатели. Доц. Гребенаров даде думата на специалиста от Института за исторически изследвания в БАН Николай Поппетров. Той определи появата на книгата на Владимир Сис като важно събитие от издателската дейност на МНИ и поощри тези усилия на неговото ръководство. Изрази надежда, че отпечатването на подобни ценни книги-извори ще се превърне в традиция за Института. 

Ани Златева – член на МНИ, се спря на някои знаменателни събития от живота на автора Сис, свързани с България и войните за национално обединение. Тя представи родствениците на неговата съпруга Мария-Магдалена Евстатиева (Маня) и тяхната роля за опазване на редица негови вещи, свързани с различни събития от дейността му. Николета Войнова – председател на Младежкия клуб „Даме Груев“ към МНИ, разгледа по-малко известни страници от неговия живот, както и творческите му изяви – съпоставими с най-добрите постиженията на почетните членове на Института, всички съпричастни към съдбата на българите от Македония. 

В заключителната част доц. Гребенаров предостави думата на проф. Вл. Пенчев, който благодари на МНИ, че е приел предложението му за отпечатване на този ценен труд за науката и обществото. Той сподели, че в позицията си на обективен анализатор Вл. Сис представя различни гледни точки, подкрепени с огромен доказателствен материал и собствени наблюдения. Основната му теза остава неизменна – повечето жители на Македония в началото на ХХ век имат българско етнично съзнание, говорят на български език, пеят български песни и защитават българската си идентичност. 

 В края на представянето всички присъстващи получиха екземпляр от новоиздадената книга на МНИ, написана от Владимир Сис, с автограф от съставителя проф. Вл. Пенчев.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024