In Memoriam: Илия Манолов (1929 - 2019)

14/11/2019

сп. "Македонски преглед", 2004, кн. 2. Динчев, К. Л. - Манолов, Ил. Революционната народна песен от Македония. С., 2003 ... 144 - 148

През 2003 г. излезе и вторият том от изследването на Ил. Манолов, озаглавен "Революционната народна песен от Македония“ (първият е от 1994 г.). Вероятно за широк кръг читатели от други области на знанието бе неочаквано, но не и за фолклористите (филолози и етномузиколози). 

Макар да знам, от дългите години на съвместната ни изследователска работа, че това не беше приоритетна тема в неговите научни дирения, все пак ще напомня, че още в 70-те и 80-те години на XX в. в статия за пиринския фолклор (сп. Славяни, кн. 8, 1972), в алманах "Струма“, кн. 1, 1990, в Музикални хоризонти, кн. 17-18, 1988 г., той засяга различни аспекти от развитието на революционния музикален фолклор. 

А в предоставените на вниманието ни последни трудове това добре личи, ако се погледнат датировките на записите, които са отпреди 80-те години. Както отбелязва авторът, още от студентските си години сам, а впоследствие с Ник. Кауфман, посещава селата Кономлади, Капатово, Кулата и други селища по течението на Струма и Места, където записва интересен материал..."

 Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024