Българинът родолюбец Стоян Г. Бояджиев

12/11/2019

сп. "Македонски преглед", 2004, кн. 2. Трайков, В. Българинът родолюбец Стоян Бояджиев ... 149 - 151

В непрестанния бяг на годините един по един си отиват тези, животът на които бе посветен на непрекъсната борба за опазване на националната ни кауза в непрестанни усилия да бъде защитена историческата истина за миналото на българския народ. Отиде си на свой ред и редкият патриот Стоян Георгиев Бояджиев.

Стоян Бояджиев е сякаш предопределен да поеме борческото в своя род, на своето поколение. Роден е през 1915 г. в бежанско семейство, принудено от тежката съдба да бяга от родния край - с. Горни Порой, от другата страна на Беласица в Егейска Македония. Още от най-млада възраст той се включва в борбата. Завършва право в националния ни университет ¨Св. Климент Охридски“ и международни отношения в Свободния университет. В София Бояджиев е един от основателите на Македонската студентска корпорация "Шар". Започва да пише отрано в печата, през 1940 г. издава своя книга "Съществува ли македонска нация", която веднага след 1944 г. е изгорена изцяло. С възторг посреща установяването на българската администрация в скъпата му родна земя - през 1941 г. се включва в началните редакционни усилия по издаването на в. "Целокупна България“ в Скопие.

Стоян Бояджиев успява да специализира две години международно право в чужбина. Овладял важен международен език, той твърдо защитава българския характер на родния си край...

Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024