Представиха книга на МНИ в Полския институт в София

01/12/2019

 Източник: бюлетин "Българите на Балканите и по света", 2019, бр. 11.

доц. д-р Александър Гребенаров

 На 12 ноември Македонският научен институт представи в Полския институт в София на ул. „Веслец“ № 12 монографията на проф. д-р Ярослав Рубаха „Списание „Славянски свят“ за външната политика на България и Македонския въпрос“. 

Тя е едно от последните издания на МНИ от поредицата „Полското списание „Славянски свят“ за България в края на XIX и началото на XX в.“, т. 2. Книгата бе представена от доц. д-р Александър Гребенаров, председател на Македонския научен институт, и Николай Поппетров от Института за исторически изследвания – БАН и член на МНИ. Те споделиха мисли за темата, изискваща авторска вещина, показана от проф. Рубаха. В книгата се предлагат коментари по актуални проблеми с обществено-политически и културен оттенък, анализирани са последиците от важни исторически събития. 

И двамата бяха единодушни в оценките си, че Македонският въпрос, изследван чрез публикациите в списание „Славянски свят“ през погледа на чуждестранен учен, е ценен исторически разказ. Той дава обективна представа за настроенията на полското общество през 1905–1914 г. относно спора за етническия характер Македония. Авторът показва желанието на учени, публицисти и политици от Белград от тази епоха да наложат тези, които отричат българската идентичност на преобладаващата част от населението на Македония. За сложността на проблемите, разгледани в монографията, видяла най-напред „бял свят“ в Р Полша, разказа и преводачът Юлиян Божков. 

 В края на презентацията бе дадена думата и на автора проф. Я. Рубаха. Той е историк, преподавател във Варминско-мазурския университет в Олщин, член на Македонския научен институт и на Комисията по балканистика към филиала на ПАН в Познан. В научната си дейност изследва историята на България от XIX и XX в., полското славянофилство и балканските теми в полската преса от края на XIX и началото на XX век. 

Автор и съавтор на книги, както и на десетки статии, публикувани в полски и чужди периодични научни издания. Сп. „Македонски преглед“ също е обнародвал няколко негови изследвания, свързани с Македония. В края на представянето проф. Ярослав Рубаха раздаде екземпляри от книгата с автограф на почитателите, които уважиха събитието.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024