Сезират EC за проблемите на българите в Сърбия

28/12/2019

Източник: бюлетин "Българите на Балканите и по света", 2019, бр. 12.

Николай Иванов

Участниците в кръглата маса, която се проведе по повод 100-годишнината от Ньойския диктат, ще сезират европейските институции за все по-задълбочаващите се проблеми на българското национално малцинство в съседна Сърбия. Това стана ясно по време на възпоменателното събитие, което се проведе в клуба на БТА в Босилеград и чийто организатори бяха местните сдружения „ГЛАС“ и КИЦ „Босилеград“. 

Лекторите припомниха на присъстващите за историческите и политически събития, принудили нашата страна да подпише Ньойския диктат. Специално внимание бе обърнато на протестите и съпротивата на местното българско население срещу трагичния договор. Припомниха се редица факти, които категорично доказват, че за населението на значителна част от Поморавието повторното им присъединяване към Сръбското кралство след 1919 г. е нетърсен от никому и крайно нежелан акт!

В заключение гостите и домакините на събитието се обединиха около тезата, че днес сме свидетели на все по-задълбочаваща се безработица в региона, което обрича нашето национално малцинство на бедност и социална нищета. Не бяха подминати и проблемите в образователната сфера, които вместо да съхраняват и акумулират национално самосъзнание тъкмо напротив, все по-отдалечават младите хора от техния род, история и език.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024