Против лутанията по македонския въпрос

14/12/2019

Проф. Добрин Мичев 
в Македонския научен институт. София, 1995 г. 
Архив на доц. д-р Ал. Гребенаров
сп. "Македонски преглед", 1997, кн. 2. Проф. Добрин Мичев. Против лутанията по македонския въпрос... 27- 44.

"...От друга страна българската ОФ власт оказваше пълно политическо и морално съдействие на скопските сърбокомунистически управници начело с българоубиеца Лазар Колишевски и неговите белградски крепители
и вдъхновители, с огън и меч да денационализират македонските българи във Вардарска Македония и да фабрикуват т.нар. „македонска нация" и федералната „македонска държава". 

Тя не издигна дори плах глас в защита на това население-мъченик, за защита на хилядите избити без съд и присъда българи-патриоти, конто умираха с гордо вдигнато чело и не се отказваха пред дулата на своите палачи от своя род и родина България; в защита на ония мъченици, конто гниеха и умираха от глад и изтощение в Титовите зандани и концентрационни лагери „Идризово", „Голи Оток" и десетки други. Българите в Пиринска Македония и македонските бежанци поведоха тежка и неравна борба против политиката и позорната практика на БРП(к) и правителството по македонския въпрос и против българо-югославското приятелство. 

Тази борба премина през масовото саботиране на изучаването на т.нар. „македонски език". в училищата и кръжоците, на задължителното и насилственото абониране на скопски книги и вестници, на устройствените сказки и събори, през въоръжената съпротива, протестите пред партийните и държавните органи и пр. И в края на краищата през 1948 г. БКП и правителството, макар бавно и мъчително, се отказаха от провежданата до тогава антинационална и пораженска политика по македонския въпрос и от българо-югославското сближение. 

През следващите години те бяха заставени да се върнат към корените на българската история и истината. Но те бяха изправени да отговарят пред безпощадния и справедлив съд на историята, трябваше да понесат клеймото на позора за тежките си политически грехове пред българския народ за националното пораженство и нихилизъм; затова, че захвърлиха в прахта националните идеали на народа си и пр. и пр..."

Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024