Представиха издания на МНИ пред световния научен елит

25/12/2019

Представяне на книги на Македонския научен институт в САЩ 

Източник: бюлетин "Българите на Балканите и по света", 2019, бр. 12.

д-р Антон Панчев

Между 5 и 8 ноември 2019 г. в столицата на САЩ, град Вашингтон, се проведе 52-та среща на Асоциацията за славянски, източноевропейски и евразийски изследвания, на която присъстват над 2600 участници. Тази Асоциация е създадена през 1948 г. и е сред най-големите и престижни международни неправителствени организации в областта на източноевропейските и евразийските изследвания.

Тя има над 3200 членове и поддържа изучаването, изследването и публикациите на теми, свързани със съответните научни области. Също така Асоциацията издава списанието „Slavic Review”, което е сред водещите периодични научни издания в сферата на славистиката.

Благодарение на г-жа Албана Проняри, на този важен научен форум са представени някои от последните издания на Македонския научен институт, отпечатани през настоящата 2019 г. – „Българо-албански политически отношения (1908–1915)“ с автор Георги Н. Георгиев, „Македония. Географско, историческо, етноложко, статистическо и културоложко изследване“ на Владимир Сис, последните броеве на списание „Македонски преглед“, както и труда „Macedonian Review”, съдържащ статии от „Македонски преглед“ на английски език.

След тяхното представяне на форума тези издания на МНИ попълниха библиотеката на Асоциацията за славянски, източноевропейски и евразийски изследвания във Вашингтон.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024