Политически декрет създава македонски език през 1944 г.

09/12/2019

сп. "Македонски преглед", 1997, кн. 2. 
Проф. Иван Кочев. За европейските стандарти при решаване 
на езиковия спор със Скопие... 13-26.

¨...Извърши се уникален акт, непознат в световната лингвистика: на определено място (манастира „Прохор Пчински"), на определена дата (2.VIII.1944 г.) с политически декрет бе обявен „македонски език". 

Никой народ не познава рождената дата на езика си (в ден, месец, година). За начало на българския книжовен език най-общо се приема IX век, свързан с дейността на солунските братя Кирил и Методий...

Старите алхимически метаморфози на сръбската наука по времето на А. Белич, когато Сърбия бе порицана от научния свят заради опитите си да превърне Македония от люлка на българщината във Вардарска Бановина, бяха възкресени; Климент и Наум от „сръбски" книжовници след 1944 г. се превърнаха в „македонски" (в смисъл на небългарски), „сръбският" цар Самуил - в цар на „македонската" държава, „сръбските" възрожденци от типа на Джинот и др. - в „македонски" и пр.

Безотговорната, волунтаристична замяна на българското име в документите със „сръбско", а след това и с „македонско", се утвърди като основен метод в науката, дирижирана в Скопие..¨

Целият материал четете по-долу:

3 коментара:

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024