Македонският въпрос пред държавните власти в САЩ

14/01/2020

сп. "Македонски преглед", година XXVII, 2004, № 2. Митев, Тр. Македонският въпрос пред държавните органи на САЩ през 30-те години на XX век ... 93 - 116

През последните години в българската политическа наука се налага тезата, че през първата половина на XX в. в САЩ се оформя и работи едно неголямо, но активно пробългарско лоби. За половин век то организира впечатляваща серия кампании за защита на националните интереси на българския народ и оставя след себе си ценен опит като идеи, стратегия, тактика, политически техники за оказване за въздействие върху институциите, ангажирани с външната политика във Вашингтон и пр. 

До сега обаче изследователите на българския политически процес не са направили достатъчно, за да могат читателите да се запознаят с оригиналните документи, конто разкриват истината за тази изключително важна дейност, свързана с работата на групите за оказване на натиск в демократичното общество, чиято съвременна актуалност е огромна. 

За да се запълни посочената празнота по-долу поместваме един подробен отчет, направен от Лазар Киселинчев. Той е член на ЦК на Македонската патриотична организация в САЩ и Канада (МПО), която обединява македонските българи, изеелили се в Америка. От 1927 до 1931 г. Киселинчев организира и ръководи едни от най-впечатляващите лобистки инициативи на МПО за защита на българите, останали след 1919 г. под влаетта на Сърбия и Гърция...

Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024