Обсъжда се промяна на учебниците в Северна Македония

02/03/2020

Източник: бюлетин "Българите на Балканите и по света", 2020, бр. 2.

Д-р Антон Панчев

Албански учители, учени и общественици от дълго време проявяват недоволство срещу съдържанието на учебниците по история, география и по други предмети в Северна Македония. Те протестират най-вече срещу текстове, които представят албанците като пришълци, чиито предци са дошли на територията на днешна Република Северна Македония по време на Османската империя, като са упражнявали насилие срещу „македонците“, както и срещу всякакви опити да се оспори „автохтонността на албанците“ по тези земи. Те настояват за основна редакция на учебните материали, за да бъдат включени в тях интерпретациите на албанските учени по отношение на историята и културата на албанското население, а в тази връзка и на цялата история на Северна Македония. 

 Според законовите процедури, за да се стигне до редактиране на учебниците, трябва да се сформира специална комисия в рамките на Бюрото за образование и наука. От съществуващите досега структури, които се занимават със създаването и изменението на учебната литература, досега не имало някаква конкретна инициатива в тази посока. Според член 14 от Закона за учебните текстове, в случай че редакцията обхваща 30% от материала, трябва да се изработи нова план-програма по този учебен предмет. 

Ако този учебен текст съдържа обиди към определена общност обаче, трябва да се изтегли незабавно от употреба. Това се предвижда и от член 26 на Закона за учебните текстове: „Учебникът се изтегля от употреба и ако съдържа материя, с която се обижда историята, културата и другите ценности на граждани на Република Северна Македония, на македонския народ, както и на граждани, които живеят в нейните граници, които са част от албанския народ, от турския народ, влашкия народ, сръбския народ, ромския народ, бошнашкия народ и други“. Отношение по този въпрос е взел и министърът на образованието на Северна Македония Арбър Адеми. 

„Формирани са междудържавни комисии (комисиите между Северна Македония и Гърция, между Северна Македония и България), в които се анализират, разглеждат се учебните програми и когато имаме един финален продукт от комисиите, и във вътрешен аспект ще се разгледа съдържанието на учебните програми и самите учебни текстове и ще се предприемат стъпки в тази посока, за да се отстранят и тези части, и тези съдържания, които са неистинни или в професионален аспект не са точни“, е заявил Арбър Адеми. 

 Република Северна Македония е възелът не само на геополитическите и геоикономическите процеси на Балканите, но и на културните и историческите противоборства между балканските народи. Борбата за установяване на контрол върху „историческата истина“, чието ядро са очакваните промени в съдържанието на учебната литература в Република Северна Македония, е много сложна и комплексна, като в нея участват почти всички държави от региона. Каквито и решения да бъдат взети евентуално от Смесената българо-македонска комисия, тяхното претворяване в учебната литература ще зависи, освен от всички други фактори, и от стремежа на албанските учени да наложат своята визия за историята на народите, които живеят върху територията на Република Северна Македония.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024