Излезе най-новият брой на "Българите на Балканите и по света"

06/02/2020

Бюлетин 

"БЪЛГАРИТЕ НА БАЛКАНИТЕ И ПО СВЕТА"

Бр. 01 за 2020 г. 

Съдържание: 

Новини за Македония...1 - 6 
Български общности зад граница... 6 - 12 
Акцент: „Огледалото“, което пречупва сънливото политическо време...12 - 15 
Интервю на броя Проф. д-р Мария Спасова: Родом българин, високо- образован, изучен на всякакво книжовно знание...15 - 22 
Анализи за живота на българите в чужбина и съседните народи... 22 - 25 Д
ейност на МНИ... 25 - 29 
Нови книги и издания... 30 - 31

Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024