Ламби Данаилов (1905 - 1976)

24/02/2020

115 години от рождението на Ламби Данаилов (23 февруари 1905, с. Райково (дн. кв.), Смолян – 12 май 1976, София) – полковник, икономист, деятел на тракийското движение.

Източник: бюлетин "Българите на Балканите и по света", 2020, бр. 2. 

Д-р Володя Милачков

Произхожда от родолюбиво учителско семейство, активно ангажирано в националноосвободителните борби на българите в родопския край. Завършва педагогическа гимназия в Казанлък и Свободния университет в София. Учителства в различни селища на страната, занимава се с кооперативна и профсъюзна дейност. 

През 1931–1934 г. работи в тракийската левица и поддържа връзка с лявата емиграция от Добруджа и Македония. Редактор на в. „Тракийска трибуна“ (1931). Участва в тракийската делегация за Парижката мирна конференция (1946). Преподавател по политикономия във Военната академия „Г. С. Раковски“, в Свищов и др. 

От 1944 до 1961 г. е председател на Тракийския научен институт, а от 1961 до 1972 е председател на Съюза на тракийските културно-просветни дружества в България. Автор на съчинения за националноосвободителните борби на тракийските българи (в съавт. със Ст. Нойков): „Четническото движение в Тракия“ – Известия на Тракийския научен институт, т. 2 (1970); „Националноосвободителното движение в Тракия 1878–1903“ (1971).

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024