100 години от основаването на "Македонска дружба"

25/02/2020

100 години от учредяването на Македонска дружба – тайна националноосвободителна организация на македонските българи.

Източник: бюлетин "Българите на Балканите и по света", 2020, бр. 2. 


Д-р Володя Милачков

Създадена е през февруари 1920 г. по инициатива на д-р Владимир Руменов. Учредителите ѝ приемат Уредба на Македонската дружба и устав, наречен Първи македонски катехизис. За учител (ръководител) на организацията е избран Вл. Руменов, а за негови помощници – Евтим Спространов и Христо Михайлов. Своеобразният устав задължава членовете да съхранят българското си самосъзнание; да са честни, работливи и родолюбиви; да не скриват своя произход; да пазят македоно-българския си говор; да изпълняват всички обичаи и обреди на своите предшественици; да носят по възможност македонското си облекло; да изучават българската история и пр. 

Принципът за организиране на македонските дружби е те да се състоят от 10 души, свързани по роднинска линия, с приятелство или общи възгледи. Всеки участник е задължен да спомага за разширяването на организацията, като основе нова дружба и я ръководи. Кандидатите за тайната организация се избират след препоръка, проверка и полагане на клетва, че ще работят за запазване на българщината в Македония и ще спазват организационните канони и изисквания. Участниците в дружбите (наречени „братя“) нямат ограничения за членуване в политически, културни, благотворителни, религиозни и други организации. 

Проповеди, вестници, списания и икономически инициативи са организационните средства. След създаването на първата дружба, наричайки я „Централно колело“, дейците насочват усилията си за разрастване на нейната мрежа. Те развиват и просветно-образователна дейност чрез изнасяне на реферати. 

След първоначалния ентусиазъм през 1922 г. учредителите на дружбата преустановяват срещите си и нейната дейност замира. Редица детайли от организационната и ритуалната система на МД са заимствани от масонското движение. Между посветените в свободното зидарство са и повечето от учредителите на тайната организация – В. Руменов, Е. Спространов, К. Станишев, Д. Михайлов, Г. Баждаров и Н. Томалевски. 

Членовете на МД не надхвърлят 100 души, повечето от които са македонски бежанци, живеещи в България. Същественото, което отличава дружбата, е, че тя цели да съхрани националните идентичност, език и култура на македонските българи. Част от идеите ѝ намират приемственост при изграждане на други тайни организации на македонските българи във Вардарска Македония.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024