МНИ отличи Симеон Симев за родолюбивата му дейност

24/03/2020

Снимка: www.simjonsimev.com
Източник: бюлетин "Българите на Балканите и по света", № 3, 2020 г. 
                                                                                                          Доц. д-р Александър Гребенаров

На 4 март 2020 г., представителите на МНИ – доц. Ал. Гребенаров, проф. А. Чолева-Димитрова, К. Филипов, доц. Г. Николов и д-р В. Милачков наградиха г-н Симеон Симев с почетното отличие „За заслуги“.

Съгласно статута на знака, той се дава за особени заслуги при осъществяването на дейност в интерес на националната кауза, за издигане и утвърждаване авторитета и обществения престиж на Македонския научен институт като научноизследователска и родолюбива институция, за опазване и популяризиране на българските национални традиции, за отстояване на историческата истина за Македония – качества, които Симеон Симев неотклонно е проявил в своята работа и творчество.

Симеон Симев е роден е на 30 май 1949 г. в Щип. След завършването на история с история на изкуството в Скопския университе „Св. св. Кирил и Методий“ преподава в гимназия, по-късно работи като журналист в Републиканския секретариат за култура, в Македонското радио и телевизия (МРТ). Проява се като авторитетен публицист, който отстоява историческата истина за българския характер на Македония. Заради смелата му гражданска позиция е освободен от длъжността „отговорен директор“ на канал „Култура“ в Радиото, а през 2003 г. е уволнен.

 Има отпечатани стихосбирки, както и публикации в други жанрове – изкуствоведска критика, литература, история. Обнародва приносни статии в Германия, в български периодични издания, вкл. в сп. „Македонски преглед“. 


0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024