Каракачански колиби над село Рожден, Мориховско

17/04/2020


сп. "Македонски преглед",год. V, 1929, № 3, Сурин, Н. Каракачански колиби над с. Рожден, Мориховско..., 88-92.


 В своитe обиколки по Македония в битността си на жандармерийски офицер при руската реформаторска мисия през време, когато се прилагаха тъй нареченитe Мюрцщегски реформи, аз често се натъквах на „власи", наричани и „каракачани", повечето от тях вече погърчени. 

Те се занимаваха със скотовъдство главно по планините. Населението ги нарича всички без разлика „власи”. Аз се заинтересувах от самото начало за власите и търсех случай да се запозная отблизо с техния живот...

Целият материал четете по-долу:

 

Любезно предоставено от "Книги за Македония"

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024