Христо Силянов – възпитаник на класическата гимназия в Битоля

22/05/2020

Христо Силянов – възпитаник на класическата гимназия в Битоля 

Д-р Георги Тренчев

 В цикъла статии за Христо Силянов предложеният текст принадлежи на Георги Тренчев – доктор по педагогика, директор на НУ „Яне Сандански”, гр. Разлог, радетел на нова образователна политика в Разлог, участник в множество международни проекти в областта на образованието, член на Македонския научен институт. 

Статията разглежда етнодемографската картина в Битоля, който се оформя се като важен училищен център, съперничещ на Солун. По това време градът е с подчертан български облик, което говори и наличието на множество български училища. През учебната 1899/1900 г, след закриване на класическия отдел на Солунската гимназия, Христо Силянов се премества заедно със свои съученици от Солун в Битоля, където продължава образованието в последния VII клас в българската класическа гимназия под ведомството на Екзархията. 

 През този период училището е ръководено от управител, който е и преподавател – Атанас Ченгелов. Учители в гимназията са популярни дейци на ВМОРО, между които Лазар Димитров, Васил Пасков, Петър Мартулков, Климент Бояджиев, Михаил Герджиков под името Тодор Луканов, Дамян Груев и др. Преместването на учениците в Битоля е значимо събитие и оставя трайна следа в много от учениците, които по-късно го предават в спомените си. Известният деец на ВМОРО/ВМРО – Павел Шатев, по това време ученик в Солунската гимназия разказва: „С отделянето на гимназията нашите другари – ученици класици – всички заминаха за Битоля. Някои от тях бяха Търпен Марков, Георги Баждаров, Христо Силянов, Пандо Кляшев, Манол Розов, Георги Христов, Андрей Казепов, В. Цветков и др. 

През цялата година ние бяхме в постоянна кореспонденция. Те всички изказваха голямо задоволство от Битоля и от писмата им личеше, че те там макар все още ученици пансионери, живеят по-интензивно. Ние това си обяснявахме с обстоятелството, че Битоля като по-малък град, населен с по-компактно българско население, животът там ще да е по-приятен и по-интересен, отколкото в Солун, който макар и да беше същински център, все пак ние, както и всички живущи в града българи се чувствахме като в един остров, изолиран от български елемент, тъй като болшинството в града се състоеше от евреи, турци и гърци”. 

 Статията „Христо Силянов – възпитаник на класическата гимназия в Битоля“ с автор Георги Тренчев е обнародвана В: Христо Силянов – летописец на националноосвободителното движение в Македония. Благоевград, 2012, с. 13–33.


0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024