Гръцките консули за Кресненско-Разложкото въстание

21/05/2020

сп. "Македонски преглед", год. XXII, 1999, № 1. Д-р Весела Трайкова. Кресненско-Разложкото въстаиие отражено в докладите на гръцките консули в Македония... 83 - 101 

Успоредно с изкривеното представяне на пещата обаче. в докладите има и някои интересни факти, хвърлящи нова светлина върху събитията около Кресненско-Разложкото въстанпе. В това отношение интерес представляват най-вече документ от 20 септември 1878 г., друг от 18 октомври г.г. (става въирос за участието на бьлгари от Централна н Североизточна Македония в подготовката и провеждлнето на въстанието), трето от 20 октомври 1878 г. - в тях нма податки, че въстанието ще се разпространи и по на юг в Източна и Западна Македония...

 Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024