100 години от първия устав на Съюза на македонските братства в България

16/05/2020

На 16 май 1920 г., XVII редовен събор на Съюза македонските братства в България финализира усилията на делегатите за приемане на организационен устав.

Събитието според очевидци ще остане паметно за тази родолюбива формация, на която съдбата ще предопредели важна мисия. Независимо от трудностите, тя ще подпомогне на мнозина изстрадали сънародници, които пресичат границата с България без средства, често с невръстни деца, трудно намират препитание и дом. 

Наред с взаимоспомагателната и благотворителна дейност, съюзната организация ще изпрати през годините многобройни апели, декларации, писма и пр. до Обществото на народите, Великите сили, политици, общественици, интелектуалци, в които протестира срещу Ньойския договор, оставил зад граници територии с многочислено българско население. Материалите са придружени с доказателства за българския характер на Македония, а изразените желанията са предимно в две насоки: 

1. Завръщане на бежанците в родния край след гарантиране на правата им 

и 

2. Спазване на клаузите за покровителство на българското малцинство. Братствената организация ще смени няколко наименования, ще премине през много изпитания, вкл. и разформироване, за да се възстанови на 5–6 януари 1990 г. по време на конгрес в София под името „Съюз на македонските културни-просветни дружества в България“. 

 Отделни членове от Устава са публикувани през 1920 г. във вестник „Македония”, а след близо едно десетилетие и в Албум-алманах „Македония”. Съюзните статути в цялост не са обнародвани до днес, въпреки че става дума за една от най-дълголетните организации на македонските българи, чийто ръководен орган – Изпълнителен комитет, е избран преди войните за национално обединение. 

Първото им цялостно обнародване и анализ на приетия преди век устав на Съюза на македонските братства в България е направено в сп. „Македонски преглед“ (2019, кн. 4). 

 Доц. д-р Александър Гребенаров

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024