Бюлетин "Българите на Балканите и по света", 2020, бр. 7

27/07/2020

БЮЛЕТИН  
¨БЪЛГАРИТЕ НА БАЛКАНИТЕ И ПО СВЕТА

Бр. 07 за 2020 г. 

Съдържание: 

Новини за Република Северна Македония…1 –  4 
Български общности зад граница… 5 – 11 
Акцент: Трудното мина, остава... по-трудното… 11 – 14 
Интервю на броя 
Доц. д-р Георги Николов: Македония е интегрална част от историята на средновековна България... 14 – 21  
Анализи за живота на българите в чужбина и съседните народи… 22 – 25 
Дейност на МНИ… 26 – 27 
Нови книги... 27 – 28 

Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024