Албанските партии са незаобиколим фактор за правителствата в Скопие

25/08/2020

Резултатите от парламентарните избори в Република Северна Македония и преговорите за съставяне на новото правителство 

Източник: бюлетин "Българите на Балканите и по света", 2020, бр. 6

Д-р Антон Панчев

 Обявените официални резултати позволяват да се очертаят някои основни тенденции сред избирателите в Република Северна Македония в сравнение с парламентарните избори през 2016 г. На изборите през 2016 г. правото си на глас упражниха 1 191 852 гласоподаватели или 66.79% от записаните в избирателните списъци 1 784 416 избиратели. 

На изборите на 15 юли 2020 г. гласуваха 943 750 граждани или 52.01% от регистрираните 1 814 263 избиратели (тук не се поставя въпросът за очевидната неадекватност на избирателните списъци, в които има много „мъртви души“). Оставяйки настрана недействителните бюлетини, първият извод е, че на последните парламентарни избори в РСМ са гласували 280 891 избиратели по-малко в сравнение с изборите през 2016 г. 

 Ако тази намалена избирателна активност се пренесе на ниво партии, се вижда, че македонските партии (най-вече коалициите около СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ) са получили 271 246 гласа по-малко в сравнение с 2016 г., което представлява намаление от 27.62%, докато албанските партии, които са се явили самостоятелно, т.е. не в коалиция с македонска партия, са получили 9 645 гласа или 4.59% по-малко на тези избори. 

Интересното е, че този спад при албанските партии се дължи изцяло на Избирателния район № 6, където са концентрирани най-много албанци, докато в избирателните райони № 1, 2 и 5 дори има увеличение на гласовете за албанските партии. Казано по-конкретно, през 2016 г. македонските партии са получили общо 981 958 гласа, докато на изборите на 15 юли 2020 г. са паднали до 710 712 гласа. 

На последните избори коалицията около СДСМ получи 327 408 гласа, докато ВМРО-ДПМНЕ получи 315 344 гласа. През 2016 г. СДСМ получи 436 981 гласа, което означава, че тази партия е загубила 109 573 гласа на изборите на 15 юли или има спад от 25.07%, докато ВМРО-ДПМНЕ падна от 454 577 гласа на 315 344 или отбелязва от 30.62% от подадените за тази партия гласове[1]. 

Също така, при македонските партии „Левица“ получи 37 426 гласа на 15 юли при само 12 120 през 2016 г., което означава, че е спечелила около 25 000 гласа повече. Албанските политически партии са получили общо 209 894 гласа през 2016 г., докато на последните избори са събрали заедно 200 249 гласа. 

Тези факти показват, че спадът на гласовете за македонските партии СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ се дължи на рязкото повишаване на мандатите на албанските партии – от 20 депутати на изборите през 2016 г. до 32 мандата (от тях 4 на Движение БЕСА, което се яви в предизборна коалиция със СДСМ). От тези резултати става ясно, че голяма част от избирателите в РСМ са разочаровани от двете най-големи партии и не са намерили политически представител на своите интереси. 

Значително по-слабата активност на традиционните електорати на СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ, независимо от причините, направи много важна ролята на албанските партии за съставяне на следващото правителство.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024