Доц. д-р Георги Николов

03/08/2020

Георги Николов Николов е роден на 13 юли 1957 г. в София. Потомък е на бежанци от с. Годивие, Охридско. През 1981 г. завършва Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Назначен е за асистент в същия факултет през 1990 г., а през 2011 г. е избран за доцент. 

Основните му интереси са в областта на българската средновековна история и историята на Византия. Бил е на езикови и научни специализации в Солун, (1988 г.), Лайпциг (1996 г.), Краков (2002 и 2003 г.), Кьолн (2003 г.). Освен класическите езици ползва, руски, немски, английски новогръцки и унгарски език. 

Автор е на 6 монографии, над 100 научни статии и рецензии и над 600 научно-популярни публикации. Освен в България има пу¬бликации в Германия, Грузия, Гърция, Полша, Русия, Северна Македония, Сърбия, Унгария и Франция. 

От 2009 г. и до сега е референт за българските публикации в световноизвестното немско списание за византинистика Byzanttinische Zeitschrift. Участвал е с доклади в над 60 научни форума, между които световните конгреси за византийски изследвания в София (2011) и Белград (2016). 

Лекции по история на средновековна България е чел както в СУ, така и в Националната художествена академия. Отделни лекции е чел в Лудж, Полша (2003); Сеул, Южна Корея ( 2018) и в Неапол, Италия, (2019). 

 От 2014 г. е член на МНИ и на неговия Научен съвет. От 2017 г. до 2020 г. е бил заместник-председател на Управителния съвет на МНИ. Георги Николов е разпознаваема фигура в нашата хуманитаристика с публикациите си и ярките изяви в защита на историческата истина за историята на българите в историко-географската област Македония през Средновековието.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2022