Хилендарският требник от XV в.

18/09/2020


сп. "Македонски преглед", 2000, кн. 2. Д-р Христина Тончева. Правописно-фонетични особеностина Хилендарския требник №378 от XV в.... 105-120

 Правописно-фонетични особености на Хилендарския требник №378 от XV в. Обект на настоящото изследване е част от евхологичен ръкопис от XV в., който в научно отношение представлява почти неизследван езиков материал. 

Съхранява се в Хилендарския манастир...

Целия материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024