"Българите на Балканите и по света", 2020, №. 9

13/10/2020

Бюлетин "Българите на Балканите и по света", 

2020, бр. 9

 Съдържание

Новини за Република СевернаМакедония... 1 – 6

Български общности зад граница... 6 – 12

Акцент: За Комисията – противоречиво... 13 – 16

Интервю на броя

Проф. Д-р Георги Минчев: Националната идентичност не се изгражда с фалш, колкото и добронамерен да е той... 17 – 22

Анализи за живота на българите в чужбина и съседните народи... 23 – 26

Дейност на МНИ... 26 – 28

Нови книги... 29

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024