Генерал Константин Жостов. Дневници

12/10/2020

Генерал Константин Жостов. Дневници. 

Съст. Лизбет Любенова, Кирил Алексиев. С., 2020, 288 с. 
с илюстрации. ISBN 978-954-411-260-8 

Източник: бюлетин "Българите на Балканите и по света", 2020, бр. 9.

Константин Жостов (1867–1916) е безспорно, един от най-изявените български офицери в периода на балканските и Първата световна войни. Роденият в неврокопското село Гайтаниново офицер заема особено важно място в националната история. Неговите организационни способ- ности обуславят издигането му до висши командни длъжности и накрая – до началник-щаб на армията. 

Тази му дейност го прави свидетел на решаващи сражения, важни политически решения, но и на политически интриги, корупция, прояви на принципност и обратно – на низост. Оставените от него дневници, популяризирани чрез различни публикации са един от най-ценните източници за българската история за една част от войните от второто десетилетие на ХХ в. Сборникът обхваща дневници от периода март–август 1913 и септември 1915 – август 1916 г. Записките позволяват да се реконструират не само важни събития, но и ежедневния дневен ред на висшето военно командване.

 Бележките хвърлят светлина върху механизмите на взимане на решения, ролята на личностния фактор при формиране на военната и външната политика. Важно място заемат сведенията и оценките за връзките на българското командване с тези на германската и австро-унгарската армия. Написаното от Жостов представлява една друга история на войната, в която доминират не победите и успехите, а проблемите – например лошата организация, липсата на интереси, безотговорността, трудната координация. Изданието е богато илюстрирано с фотографии от фонда на Историческия музей в Благоевград, илюстриращи събития, свързани с живота и дейността на Жостов. 

Николай Поппетров

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024