Книжнината на Охридската архиепископия (ХІ – ХІІІ в.)

събота, 17 октомври 2020 г.


Книжовната дейност, развила се в пределите на Охридската архиепископия през периода от нейното възникване в началото на ХІ в. до времето, когато Димитър Хоматиан седнал на архиепископския престол в Охрид (началото на ХІІІ в.), била разнообразна и богата. 

Важно място в нея заемат въпросите, свързани с делото на светите братя Кирил и Методий и пренасянето на това дело в България по времето на княз Борис Първи. Това се дължи на факта, че тези въпроси били използвани от охридските архиереи за защита на независимия статут на архиепископия спрямо Константинополската патриаршия. 

От най-съществено значение за проследяване на Кирило-Методиевската проблематика в съчиненията на висшия църковен клир, оглавявал архиепископията пред изследвания период, са: 

1) Написаното от архиепископ Теофилакт през ХІ в. Пространното житие на св. Климент Охридски; 

2) Запазеният списък на охридските архиепископи, съставен в средата на ХІІ в. по времето на архиепископ Йоан Комнин (т.нар. Дюканжов списък); и 

3) Написаното през ХІІІ в. от архиепископ Димитър Хоматиан Кратко житие на св. Климент Охридски1...

                                                     Четете по-късно целият материал...

0 коментара:

Публикуване на коментар

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2021