Някои въпроси около мощите на св. Йоан Рилски и българския цар Самуил

19/10/2020

сп. "
Македонски преглед", 2020, кн. 1. 
Д-р Силвия Аризанова. Някои въпроси около мощите на св. Йоан Рилски  и българския цар Самуил... 43-50

В историческите извори не е отбелязана пряка връзка между българския владетел Самуил (997 – 1014) и мощите на св. Йоан Рилски. 

Повод за написването на тази статия е едно разночетене на името на византийския император Мануил І Комнин (1143 – 1180) като Самуил в Германовия ръкопис от ХV в., където е поместено житието на св. Йоан Рилски, написано от Георги Скилица през ХІІ в.1 

Това споменаване на името показва възможна връзка между българския владетел и светите мощи. Логично е предположението, че Самуил е знаел за св. Йоан Рилски, ако мощите вече са били в Средец, тъй като неговият брат Аарон е управлявал града и областта2...

Целия материал очаквайте по-късно...

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024