Андрей Протич (8 ноември 1875 – 3 ноември 1959)

23/11/2020

145 години от рождението на Андрей Протич
( 8 ноември 1875, Велес – 3 ноември 1959, София) – археолог, изкуствовед, белетрист, общественик. Следва в Германия и завършва германистика, история на изкуството и философия в Лайпциг (1901). 

Източник: бюлетин "Българите на Балканите и по света", 2020, бр. 11.

След завръщането си в България е учител в София, Началник на културното отделение в Министерството на народното просвещение. По време на Първата световна война е военен кореспондент, а през 1920–1928 – директор на Археологическия музей, към който създава Художествен отдел. Един от учредителите на дружество „Съвременно изкуство“(1903). 

Изявява се като белетрист и критик в сферата на литературата, театъра и музиката. Публикува множество самостоятелни научни трудове (някои и на чужди езици), както и статии в списания, свързани с историята и съвременните процеси на българското изкуство и архитектура. 

Част от научните му разработки засягат югозападните български територии, останали извън пределите на страната. Член основател е на Македонския научен институт.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024