150 години от рождението на Ефрем Чучков

21/11/2020

150 години от рождението на Ефрем Чучков
(Чучката) (21 ноември 1870, Щип – 1 октомври 1923, София) – учител и деец на ВМОРО и ВМРО. 

Източник: бюлетин "Българите на Балканите и по света", 2020, бр. 11.

Съвипускник на Гоце Делчев от Военното училище – София. Войвода в Скопска околия. Делегат на Скопския окръжен революционен конгрес (януари 1905). Избран за член на Окръжния комитет. Участва в Софийските предконгресни съвещания на революционни дейци от Македония. Делегат на Кюстендилския конгрес (1908). 

Избран е за редовен член на ЦК на ВМРО. След младотурската революция заедно с Т. Александров е против разпускането на организационните чети. Във войната от 1912–1913 г. е войвода на чета и подпомага настъплението на 26-и пехотен пернишки полк. Освобождава родния гр. Щип и с хитрост временно спира хода на сръбската армия. Околийски началник е в Щип. 

Близък съратник на Т. Александров. Околийски войвода на възстановената ВМРО в Малешевско. През 1922 г. неговата чета води няколко сражения със сръбската войска в Малешевско и Кочанско.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024