In memoriam: Ана Райкова (1935-2020)

18/11/2020


На 15 ноември 2020 г. почина доц. д-р Ана Райкова, компетентен и посветен изследовател на Българското възраждане в Македония. Тя е родена на 29 юли 1935 г. в гр. Кюстендил. Работила е в Историческия музей на гр. Карлово и Народната библиотека „Св.св. Кирил и Методий“. От 1969 г. постъпва на работа в Института по история към БАН и е дългодишен негов сътрудник. 

През 1976 г. защитава дисертационен труд за Стефан Веркович и българското националноосвободително движение. Като доцент е ръководител на проблемна група „Извори за българската история“ и завежда научния архив на Института. Ана Райкова е утвърден специалист в областта на Българското възраждане, балканските културни и политически взаимоотношения и изворознанието. Участва в съставянето на ценни сборници с извори, сред които и капиталния „Македония: сборник документи и материали“ (1978 г.). Съставител на сборника „Стефан Веркович и българите: доклади до сръбското правителство (1868-1875)“. 

Взема участие в подготовката и осъществяването на множество научни прояви, включително за българските краища, останали под чуждо владичество. Ана Райкова е съпруга на Илия Конев (1928–2009), изявен литературовед и дългогодишен ректор на ЮЗУ „Неофит Рилски“, и майка на историка Румяна Конева. До последните си дни тя се вълнуваше от миналото и настоящата съдба на българите в Македония.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024