Албански политици настояват за ревизия на историята, която се учи в Скопие

10/11/2020

Реакциите на албанския политически фактор във връзка със споровете между София и Скопие

Източник: бюлетин "Българите на Балканите и по света", 2020, бр. 10.
Д-р Антон Панчев
 
"...Всички албански партии и политици редовно настояват за пълното спазване на Договора между Република България и Република Северна Македония и по този въпрос между тях има пълен консенсус, независимо дали са в управлението или са в опозиция. По-категорична и напълно ясна позиция по спора между Скопие и София заемат някои албански обществени организации от Република Северна Македония. Специална декларация във връзка със споровете по исторически въпроси между представителите на двете страни беше приета от ръководството на Организацията на ветераните от Армията за национално освобождение (АНО). Тази структура обединява няколко хиляди души, които са участвали във въоръжения конфликт през 2001 г. в тогавашната Република Македония. 

Събитията през този период доведоха до подписването на Охридския договор, имащ за цел да регулира междуетническите отношения и да отговори на албанските искания за промяна на конституционния статут на албанската общност в страната. Организацията на ветераните от АНО има за основна цел защитата на интересите на своите членове, както и да наблюдава точността на изпълнението на Охридския договор. Тя е регистрирана през 2002 г. като сдружение в съответствие със законите на страната и действа в защита на интересите на албанската общност. 

По-долу се предоставя пълният текст на този документ: 

 ДЕКЛАРАЦИЯ 

 Албанският политически фактор трябва да има единна позиция и да бъде включен в процеса на държавните преговори между Северна Македония и България. Това е важно за нас, защото интеграцията на албанците не бива да бъде застрашена заради политическата история, фабрикувана в бившите кухни на Югославската комунистическа партия. 

 Нужна е гражданска смелост. Както се прие научната истина в преговорите с гърците, да се следва същият път също така и с българите –пътят на изправянето пред научната критика. Албанците не трябва да позволяват и след 20 години заложничество на въпроса за името на държавата, сега да бъдат принудени да са заложник на колективната фрустрация на една политическа творба, в която живеем заедно като съграждани. С цялото доброжелателство, което изпитваме към тях, все пак истината трябва да излезе наяве. 

Колкото и горчива да бъде тя, основана на факти и научни извори, отново е истина. Колкото по-рано се приеме истината, толкова по-добре ще бъде и за интеграционните процеси на страната, но и за всички граждани на тази държава. Само мирът, стабилността и благосъстоянието вътре и със съседите ще ни направи част от европейското семейство, там, където ние, албанците, ще бъдем обединени. 

 С уважение, 

 Номер на протокола: 03-37 
 Председател 

 Дата: 13.10.2020 
 Даим Хисени, Скопие

1 коментара:

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024