Изконни врагове на Македония създават скопската езикова норма

четвъртък, 12 ноември 2020 г.

сп. "Македонски преглед", 1997, кн. 2. Проф. Иван Кочев. За европейските стандарти при решаване на езиковия спор със Скопие...13 - 26

...1. Идеята за поява на нов „език" - македонски, не е домашна, а чужда (сръбска). Родена върху „Очертанието" на Гарашанин, че цялото балканско южнославянство е сръбско, и че Сърбия трябва да се превърне в Пиемонт на бъдещата южнославянска държава, тя се конкретизира в 1885 г. от Ст. Новакович в теория, специално предназначена за македонските българи в Турция с цел - те да бъдат отделени от свободна България...

2. Първите пропагандатори на тази сръбска идея в лицето на Кръсте Мисирков (името на когото носи сегашният Институт за македонски език в Скопие) са школувани със сръбски пари...

3. Институционализирането на тази идея се извършва пак отвън - с декрет в 1934 г. от Коминтерна, т.е. отново от чужди сили...

4. Двигателите за провеждане на политическата езикова, реализация в РМакедония през 1944-1945 г. бяха пак чужденци - Тито и Темпо, които откъснаха комунистическото движение в Македония от България и го подчиниха на югославского (сръбското). 

Извърши се уникален акт, непознат в световната лингвистика: на определено място (манастира „Прохор Пчински"), на определена дата (2.VIII.1944 г.) с политически декрет бе обявен „македонски език". 


Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2022