Изконни врагове на Македония създават скопската езикова норма

12/11/2020

сп. "Македонски преглед", 1997, кн. 2. Проф. Иван Кочев. За европейските стандарти при решаване на езиковия спор със Скопие...13 - 26

...1. Идеята за поява на нов „език" - македонски, не е домашна, а чужда (сръбска). Родена върху „Очертанието" на Гарашанин, че цялото балканско южнославянство е сръбско, и че Сърбия трябва да се превърне в Пиемонт на бъдещата южнославянска държава, тя се конкретизира в 1885 г. от Ст. Новакович в теория, специално предназначена за македонските българи в Турция с цел - те да бъдат отделени от свободна България...

2. Първите пропагандатори на тази сръбска идея в лицето на Кръсте Мисирков (името на когото носи сегашният Институт за македонски език в Скопие) са школувани със сръбски пари...

3. Институционализирането на тази идея се извършва пак отвън - с декрет в 1934 г. от Коминтерна, т.е. отново от чужди сили...

4. Двигателите за провеждане на политическата езикова, реализация в РМакедония през 1944-1945 г. бяха пак чужденци - Тито и Темпо, които откъснаха комунистическото движение в Македония от България и го подчиниха на югославского (сръбското). 

Извърши се уникален акт, непознат в световната лингвистика: на определено място (манастира „Прохор Пчински"), на определена дата (2.VIII.1944 г.) с политически декрет бе обявен „македонски език". 


Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024