Македонската проблематика в гръцката историография през 90-те години

23/12/2020

сп. "Македонски преглед", 1997, кн. 2. Доц. Апостолос Христакудис. Македонската проблематика в гръцката историография през 90-те години... 79-102

 ¨След краха на комунистическите режими в Източна Европа и разпадането на СФР Югославия се наблюдава определено нарастване на интереса и вниманието на гръцката наука към македонската тематика и проблемите на историята и развитието на македонския въпрос. За кратко време (1900-1996 г.) на гръцкия книжен пазар се появяват над 100 заглавия на книги и брошури от известни гръцки учени и обществени дейци, които са посветени на историята и на съвременните аспекти на македонския проблем. 

Към тях трябва да се прибавят и многобройните научни, научно-популярни и журналистически статии и материали в различии списания и в ежедневния, и периодичен печат. Това до голяма степен се определя от факта, че след разпадането на югославската федерация и обявяването на независимостта на съставляващите я републики, между Атина и Скопиe възниква продължителен спор и конфликт около името и признаването на новосъздадената Република Македония, който рефлектира сериозно върху вътрешнополитическия живот на Гърция и върху нейната балканска, и цялостна външна политика. 

„Македонизацията" на гръцкия политически и духовен живот обхваща и научната сфера, в това число и историческата наука, и води до засилване на трайния интерес към изследването и публикациите върху македонската проблематика..."

Целия материал четете по-долу:

  https://drive.google.com/file/d/1JGWzZThJeeY2GRjFXULDQbEEubeOWreg/view?usp=sharing

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024