Акценти от предаването „Време е за Македония“

07/01/2021

Източник: бюлетин "Българите на Балканите и по света", 2020, бр. 12.

Продължаващата забрана за провеждане на обществени мероприятия в присъствена форма ограничи научните форуми на МНИ и изобщо контактите му „на живо“ с многобройни почитатели на вътрешно- и външнополитически теми, свързани с историко-географската област Македония. 

Наред със сайта и фейсбук страницата си, Институтът продължи да обнародва нови книги. Отзиви за тях ще бъдат представени в следващите броеве на Бюлетина и в печатния му орган сп. „Македонски преглед“. Македонският институт продължи и телевизионното си предаване „Време е за Македония“ към ТВ „България – 24“ с водещ – журналистът Костадин Филипов. 

Гости на емисията бяха учени, които години наред изследват теми, свързани с Македония – чл. кор. проф. Иван Илчев от СУ „Св. Климент Охридски“, проф. д-р Ангел Димитров, съпредседател на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по историческите и образователни въпроси, проф. д.ф.н. Албена Георгиева от Института за етнография и фолклористика с етнографски музей при БАН, доц. д-р Александър Гребенаров от Института за исторически изследвания – БАН, проф. д-р Нина Дюлгерова от Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“. 

Пред зрителската аудитория бе представен новият член на МНИ Даниел Иванов, зам.-директор на Националната гимназия за древни езици и култури „Св. Константин-Кирил Философ“. Той сподели мисли за отношението на младите хора към старата църковна музика и фолклора, за успехите на училищните състави, за поклонническите пътувания до свети места в Македония, за съвместните изяви с Института и др. 

Бе предоставено ефирно време и на журналиста Виктор Канзуров, който коментира странни аномалии за работата на съдебната система в Р Северна Македония и нежеланието ѝ да отстоява „върховенството на закона“. 

В ТВ предаването както обикновено се популяризираха и страници от живота и делата на известни дейци участници в църковно-просветното и националноосвободителното движение на македонските българи – Иван Гарванов, Ефрем Чучков, Антон Кецкаров, Марко Цепенков, митрополит Методий Кусев. На фона на богати илюстративни материали бяха и историческите разкази за чужденците – Ендрю Карнеги и Джеймс Баучер, чиито имена косвено или пряко са свързани със съдбата на Македония.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024