Полското списание „Славянски свят“ за България в края на XIX и началото на XX в. Том 2

07/01/2021

 

Рубаха, Яр. Полското списание „Славянски свят“ за България в края на XIX и началото на XX в. Том 2: Списание „Славянски свят“ за външната политика на България и Македонския въпрос. С., 2019, 252 с.

Проф. д-р Ярослав Рубаха  е роден през 1970 г. Той е историк, балканист, преподавател във Варминско-мазурския университет в Олщин, Полша, член на Македонския научен институт в София и на Комисията по балканистика към филиала на Полската академия на науките в Познан. Член е на Редколегията на списанието „Македонски преглед“, печатен орган на МНИ. В научната си дейност се концентрира върху историята на България след Освобождението, полското славянофилство и балканските теми в полската преса от края на XIX и началото на XX век. Автор и съавтор на книги, посветени на тази тема, както и на няколко десетки статии, публикувани в полски и чужди периодични научни издания. 


Съдържание: 


0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024