Македонският научен институт с престижна награда в Полша

12/01/2021

Македонският научен институт – първият чуждестранен издател, удостоен с награда в конкурс в Р Полша 

Източник: бюлетин "Българите на Балканите и по света", 2020, бр. 12.

 На 26 ноември 2020 г. бяха обявени резултатите от 25 юбилеен конкурс за Наградата на името на популярния полски учен, директор на Полските държавни архиви – проф. Йежи Сковронек (1937–1996). Организатор на конкурса бе редакцията на „Magazyn Literacki KSIĄŻKI“ (Литературно списание „КНИГИ“), с председател на журито – проф. д-р Ярослав Чубати. Сред множеството предложени за номинации книги и списания бе отличена монографията на проф. Ярослав Рубаха, издадена от Македонския научен институт през 2019 г. „Полското списание „Славянски свят“ за България в края на XIX и началото на XX в. Т. 2: Списание „Славянски свят“ за външната политика на България и Македонския въпрос“. 

С полученото отличие Македонският научен институт стана първият чуждестранен издател в цялата четвъртвековна история на конкурса, удостоен с наградата на името на проф. Йежи Сковронек. Номинираният труд на проф. Ярослав Рубаха представя образа на България и българите в широк хронологичен и тематичен диапазон. 

Чрез публикациите на Краковското месечно списание „Славянски свят“ през 1905–1914 г., отразени и анализирани в труда, полската общественост се е информирала за слабо известни събития и явления в по-далечното минало, както и за протичащи в началото на ХХ в. в българските земи актуални проблеми с културен и политически оттенък. Значителна част от монографията е посветена на международната политика и развитието на Македонския въпрос през призмата на полските публицисти. 

Коментирани са отделни прояви на българското националноосвободително движение, както и исторически извори, показващи българска идентичност на преобладаващата част от населението в Македония. Книгата бе представена пред обществеността на 12 ноември 2019 г. в Полския институт в София съвместно с Македонския научен институт. 

 Авторът на труда проф. Ярослав Рубаха е историк, балканист, научен работник и преподавател във Варминско-мазурския университет в Олщин, член на Македонския научен институт в София и на Комисията по балканистика към филиала на ПАН в Познан. В научната си дейност се концентрира върху изследване на полското славянофилство на Балканите и в частност в България от края на XIX и началото на XX век. Отделя внимание и на щекотливия Македонски въпрос. Автор и съавтор е на няколко книги и на десетки статии, публикувани в периодични научни издания.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024