Военните действия на Солунския фронт в австро-унгарския печат

19/02/2021

сп. "Македонски преглед", 2020, 2. Ярослав Рубаха. Военните действия на Солунския фронт през 1917 г., отразени в австро-унгарския печат („Czas“ и „Illustrirte Kronen Zeitung“) ...101 - 126

1917 година е безспорно критична в историята на Първата световна война. Двете страни еднакво изпитват болезнените последствия от войната, а разрастващата се криза ги мотивира да предприемат действия за колкото се може по-бързото ѝ прекратяване. Едновременно обаче, както Антантата, така и Централните сили обмислят планове за подготвяне на последния удар, който да промени хода на войната в тяхна полза. 

Тези сложни и многопосочни действия, които се предприемат едновременно и във военната, и в дипломатическата сфера, са внимателно наблюдавани от журналистите от тогавашните европейски вестници, в това число и от издаваните в Австро-Унгария „Illustrirte Kronen Zeitung” i „Czas”. Хронологично първи започва да се издава основаният от група интелектуалци1 в Краков вестник „Czas”. 

Появата му е благодарение на промените, настъпили в Австрия след “Пролетта на народите“ през 1848 г. и главно поради либерализацията на Закона за печата. Това води не само до значително увеличаване броя на заглавията, но и до появата на вестници, насочени към конкретни групи от обществото. 

От самото си основаване вестникът има консервативна насоченост и за кратко време добива голяма известност както сред благородниците и духовенството, така и сред буржоазията и интелигенцията. Много бързо „Czas” заема важно място и сред издаваните в Краков вестници и в началото на ХХ в. е с тираж, надхвърлящ 9 000, което го превръща в най-четения ежедневник в града2 . Главното издание3 на вестника се състои от четири страници. 

Първата е посветена на събитията в Хабсбургската монархия, втората – на местни събития в Краков, третата – на европейски и световни събития, както и икономика, а последната е изпълнена с реклами....

Целия материал четете по-късно: 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024