Кратко описание на река Вардар от XII в.

понеделник, 15 март 2021 г.

сп. "Македонски преглед", 1943, г. XIII, кн. 1. Ив. Дуйчев. Едно кратко описание на Вардара от XΙΙ в. 1 - 7

Жлъчният и хаплив, но забавен Лукиан е бил един от най-любимите писатели, които късната древност завещала на средновековнето. Творбите на този езичник, изпълнени с остроти против човешките слабости, против самите божества, па дори и срещу вярванията на християните, са били, въпреки всичко, преписвани, четени и разпространявани даже и от такива образовани люде на средновековието, в чиято дълбока и искрена привързаност към вярата на Христа не може да има никакво съмнение. 

Такъв страстен негов почитател е бил, например, кесарийският архиепископ Арета [1], комуто са принадлежали някои от запазените и досега преписи от съчиненията на Лукиана [2]. Достатъчно би било да се прегледат бележките, прибавени от самия Аретя в полето на тези ръкописи [3], за да се види с какво внимание, наслада и одобрение този представител на ранния византийски хуманизъм и висш сановник на византийската църква е чел и препрочитал, с перо в ръка, творбите на отречения езичник...

Целия материал четете по-долу:

  

0 коментара:

Публикуване на коментар

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2021