Проф. Ото Кронщайнер: Учените в Европа не се нуждаят от поученията на Скопие!

22/04/2021

сп. "Македонски преглед", година XXI, 1998, № 1. Кронщайнер, О. Отворено писмо... 17–20
 
"...Непосредствено преди началото на Славистичните четения, официално поканените от Вашата страна отказаха своето участие, вьпреки че още през февруари 1995 г. бяха информирани за симпозиума. 

Като основание за отказа си те изтькнаха, че сыцествували технически проблеми или че нашият симпозиум нямал научен характер.За един от учените от Македония обаче, който не се бе-ше отказал своето участие, ние едва сега научаваме, че е бил задържан от властите на летището в Скопие непосредствено иреди отпътуването си за Залцбург. 

Ние познаваме до болка добре мотивировката „технически проблеми" от комунистическото време. Предварително да се твърди, че симпозиумът нямал научен характер, при това без да бъде чут дори един доклад, е ненаучно. Да оставим настрана и факта, че учените от Европа не се нуждаят от поучения от страна на Скопие какво е наука и какво не. 

Недопустимо и нетърпимо е неоправданото задържането на един неофициален участник в научен форум. 

Г-н Президент, Г-н Ректор, Г-н Декан! 

С предприетите от Ваша страна действия, целящи да не се допусне участието в симпозиума на нито един македонец, на всички присъстващи Вие ясно показахте в какво всъщност се сьстои Македонският вьпрос. 

Ако за Вас е крайно необходимо с подобии средства да се спаси и вдъхне живот на македонската нация и македонская национален език, то тогава Вие потвърждавате, че във Вашата Република господства терор над собствените убеждения на гражданите и подтискане на свободната изява на техните мнения. По този начин Вашата Република и Вашият македонски език ще се превърнат в символ на Неправдата..."

 Целия материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024