Жп линиите, които България строи във Вардарска Македония

08/06/2021

Източник: бюлетин "Българите на Балканите и по света", 2021, бр. 5.

На 11 май 2021 г. Младежки клуб „Даме Груев“ към МНИ излъчи онлайн публичната лекция на тема „Македония в железопътната политика на България“ с водещ – Ангел Златков. Лекторът – доц. д-р Ангел Джонев от Регионален исторически музей – Кюстендил и член на Македонския научен институт, най-популярният и задълбочен изследовател на темата, разкри историческите предпоставки за изграждането на железопътната структура на Балканите от края на XIX в. 

Направлението Белград – Ниш – София – Цариград се оказва приоритетно за западните Велики сили, които защитават свои икономически интереси в земите под властта на Османската империя. По тази причина новосъздадената българска държава не може да защити железопътната си политика по отношение на историко-географската област Македония и отстъпва отстояването на т.нар. Вардарско направление (София – Кюстендил – Скопие) за сметка на направлението по р. Струма (Дупница – Горна Джумая – Солун). Лекторът разкри детайли от периода на Първата световна война (1915– 1918), когато българската държава построява 671 км път за теснолинейки (600 мм) по двете споменати направления. 

Във Вардарска посока са изградени трасетата: Скопие – Тетово – Кичево – Охрид, Градско – Прилеп – Битоля, а в Струмcкото направление: Радомир – Дупница – Горна Джумая (дн. Благоевград) – Кулата, достигащо до Демир Хисар (дн. Сидирокастрон). Доц. Джонев се спря и на железопътна политика на България спрямо географската област Македония по време на Втората световна война. Нейните инвестиции надхвърлят 2 млд лева. 

И сега управляващите насочват по-голямо внимание към Струмското направление, което се превръща в държавен приоритет сред обектите в Македония. В края на 1941 г., с изграждането на жп връзката София – Солун, се осъществява първата връзка между мрежите на Царството и географската област Македония. 

Доц. А. Джонев констатира, че след Втората световна война София се оказва отново без пряка железопътна връзка с мрежата в географската област Македония – съществуващите жп съобщения с Беломорието са прекъснати. Изграждането на трасето София – Скопие, отлагано години наред, според мнението на А. Джонев, трябва да се превърне в приоритетна задача на българските правителства. 

 Доц. д-р Александър Гребенаров

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024