Една статистика на населението в Македония от 1882 г.

22/06/2021

сп. "Македонски преглед", Година VII, 1932, № 4. Ив. Кандиларов - Една статистика на населението в Македония от 1882 г., София, 1882..., 140-141
  
 В началото на 1882 г. бе поместена от всекидневните вестници в град Киев Русия първа печатна статистика на населението в Македония под заглавие: "Народонаселене Македони" (Западной Болгарiи) по Турецкому нуфузу... 

От направения ми тогава точен препис от тая статистика, която тук представям, се вижда броят на населението в 4-те кази на Солунския вилает, в 9-те на Битолския (Монастирския) е в 3-те на Скопския Юскупския санджак по народности: българи 1,251,385, турци (мохамедани) 463, 837, гърци 57,230, ромъни (власи) 43,150, евреи 34,977... 

 Целия материал четете по-долу:

   

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024